Výročná členská schôdza

Hneď v úvode roka predseda zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 10.1 2014 v "hlavnom stane" o 17:00... Kto môžete príďte. Roman.

3 thoughts on “Výročná členská schôdza

  1. – to je každoročný problém, navrhujem termín výročnoj schôdze medzi 23.12. a 6.1. – je to čas dovoleniek, väčšina z nás má voľno alebo dovolenku.
    Okrem toho je potrebné informovať členov v dostatočnom predstihu , jedna SMS-ka pár dní pred termínom nepostačuje.
Comments are closed.