Z našej histórie

Z histórie: Letecko modelársky klub v Lučenci už datujeme od šesťdesiatich rokov minulého storočia. V tom čase bola činnosť klubu zameraná na voľné modely v kategórii F1A a F1C. Tieto kategórie sa lietali na úrovni Československa, ako aj na medzinárodných podujatiach. Niekoľko nadšencov, na základe výdobytkov novej techniky, sa pod vedením Gabriela Kovátsa, vtedajšieho modelára a majstra Československa v kategórii F1C odčlenilo a vytvorilo v roku 1978 novú štruktúru modelárskej činnosti rádiom riadených modelov RC klub Lučenec, ktorý sa pričlenil k miestnemu Aeuroklubu Zväzarmu a pozostával z dvoch odborností - plastikové modelárstvo a rádiom riadené modely. Tento klub mal počiatočných 20 členov, z ktorých 11 modelárov začalo stavať a lietať rádiom riadené modely. Po mnohých technicko-materiálnych problémoch a po stavbe vhodných modelov, sme absolvovali mnohé súťaže na Slovensku, ako aj v susednom Maďarsku s dobrými športovými výsledkami. articles: old.jpg Členovia nášho klubu sa začali aktívne zaoberať elektroletmi, ako aj motorovými akrobatmi. V roku 1998 sa stal vtedajší predseda klubu Gabriel Kováts štátnym trénerom tejto kategórie a to bol začiatok päťročnej série poriadania súťaží Majstrovstiev Slovenska na letisku Lučenec. V tejto kategórii treba spomenúť úspešných modelárov ako Kristián Bednár, Róbert Reiter, Ján Krahulec, Peter Križan, Ivan Kulich, Dušan Ondriškovič a mnoho ďalších, ktorí úspešne reprezentovali náš klub. Dušan Ondriškovič bol aj nasledujúci predsada klubu, ktorého potom vymenil terajší predseda klubu - Ing. Peter Bednár. Za jeho pôsobenia sa vytvorili rôzne nové progresívne zmeny, ako aj zakúpenie pozemku na túto činnosť. V priebeho posledného obdobia sa zvýšil záujem o túto modelársku činnosť a t.č. evidujeme 20 aktívnych členov nášho klubu. V roku 2008 modelársky klub oslávil 30. výročie vzniku.