Stránka RC model klub Lučenec ale aj modelárskej verejnosti okolo centra sveta – Lučenca. ;-)
Stránka RC model klub Lučenec ale aj modelárskej verejnosti okolo centra sveta – Lučenca. ;-)

O klube

Sme občianske združenie, ktorého cieľom je organizovanie, podpora, rozvíjanie a propagácia aktivít na miestnej, celoštátnej, ale i medzinárodnej úrovni v oblasti modelárskeho športu.

Z histórie:

Letecko modelársky klub v Lučenci už datujeme od šesťdesiatich rokov minulého storočia. V tom čase bola činnosť klubu zameraná na voľné modely v kategórii F1A a F1C.
Tieto kategórie sa lietali na úrovni Československa, ako aj na medzinárodných podujatiach. Niekoľko nadšencov, na základe výdobytkov novej techniky, sa pod vedením Gabriela Kovátsa, vtedajšieho modelára a majstra Československa v kategórii F1C odčlenilo a vytvorilo v roku 1978 novú štruktúru modelárskej činnosti rádiom riadených modelov RC klub Lučenec, ktorý sa pričlenil k miestnemu Aeroklubu Zväzarmu a pozostával z dvoch odborností – plastikové modelárstvo a rádiom riadené modely.
Tento klub mal počiatočných 20 členov, z ktorých 11 modelárov začalo stavať a lietať rádiom riadené modely. Po mnohých technicko-materiálnych problémoch a po stavbe vhodných modelov, členovia klubu absolvovali mnohé súťaže na Slovensku, ako aj v susednom Maďarsku s výbornými športovými výsledkami.

 

DSC_2382
DSC_4143
DSC_7435
DSC_5770
DSC_4306
DSC_3953
previous arrow
next arrow

 

Členovia nášho klubu sa začali aktívne zaoberať elektroletmi, ako aj motorovými akrobatmi. V roku 1998 sa stal vtedajší predseda klubu Gabriel Kováts štátnym trénerom tejto kategórie a to bol začiatok päťročnej série poriadania súťaží Majstrovstiev Slovenska na letisku Lučenec. V tejto kategórii treba spomenúť úspešných modelárov ako Kristián Bednár, Róbert Reiter, Ján Krahulec, Peter Križan, Ivan Kulich, Dušan Ondriškovič a mnoho ďalších, ktorí úspešne reprezentovali náš klub.

Nasledujúcim predsedom klubu sa stal Dušan Ondriškovič, ktorého neskôr vystriedal Ing. Peter Bednár, za pôsobenia ktorého prešiel klub novými progresívnymi zmenami. Z dlhodobého hľadiska najvýznamnejšou z nich bolo zakúpenie vlastného pozemku na modelársku činnosť nášho klubu. Súčasným predsedom klubu je od roku 2015 Zdenko Mázor. Rok 2019 bol v činnosti klubu prelomový, kedy sa zmenil jeho názov a právna forma na RC model klub Lučenec OZ, občianske združenie. V súčasnosti sa členovia klubu aktívne zaoberajú stavbou a prevádzkovaním modelov áut, lodných modelov a leteckých modelov na spaľovací motor ako aj elektroletov. Klub na našom poľnom letisku každoročne usporadúva niekoľko pravidelných akcií, ktoré sa stretli s obľubou u našich členov ako aj modelárov z okolitých klubov.

V dobe pred pandémiou sa trochu zvýšil záujem o túto modelársku činnosť a t.č. evidujeme 23 aktívnych členov nášho klubu. Aj keď nám doba nepraje, a naša činnosť je utlmená, dúfam že sa opäť začneme stretávať, pri našej obľúbenej činnosti a relaxe –  na našom letisku.

Náš klub bol založený v roku 1978, takže čoskoro tu bude už 45 rokov.