Author Archives: Admin

Výročná členská schôdza

Hneď v úvode roka predseda zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 10.1 2014 v "hlavnom stane" o 17:00... Kto môžete príďte. Roman.