Stránka RC model klub Lučenec ale aj modelárskej verejnosti okolo centra sveta – Lučenca. ;-)
Stránka RC model klub Lučenec ale aj modelárskej verejnosti okolo centra sveta – Lučenca. ;-)

Pravidlá používania letiska

Lietame tu… 😉

letisko2

Naše súkromné poľné letisko je na:

GPS pozícii: N 48°18’20“, E 019°40’18“, H 202m

A dodržiavame tieto pravidlá:

RC model klubu Lučenec

RC model klubu Lučenec určil tieto povinné pravidlá pre letovú prevádzku členov klubu, návštevníkov a hostí na modelárskom letisku:

 

Kto je kto:

 1. Členom klubu (ďalej len ČK) je modelár ktorý finančný a aj iný podiel na prevádzkovaní letovej plochy.
 2. Návštevníkom (ďalej len N) je modelár (člen alebo priateľ RC model klubu Lučenec), ktorý nemá podiel na prevádzkovaní letovej plochy, ale má záujem na pravidelnom alebo občasnom používaní letovej plochy k svojej modelárskej činnosti a zaplatil ročný poplatok za užívanie letiska.
 3. Hosťom (ďalej len H) je modelár, alebo člen iného klubu, ktorý bol pozvaný niektorým z ČK letiska na spoločné polietanie.

Príchod na letisko:

 1. Po príchode na letisko je každý ČK, N a H povinný oznámiť všetkým prítomným, kanál svojej RC súpravy a zároveň je povinný si vyžiadať oznámenie kanálu od všetkých prítomných. V prípade zhodnosti kanálov je možné zapnúť RC súpravu len po dohode s modelárom rovnakého kanála.
 2. N aj H v prípade prítomnosti ČK na letisku potrebujú k užívaniu letiska súhlas všetkých prítomných ČK.
 3. ČK majú vždy prednosť uskutočňovať lety pred N a H.
 4. H je dovolený príchod na letisko len v sprievode s ČK. Lietanie je pre H 2x ročne bezplatné, 3x a viac platia povinnosti ako pre N.

Bezpečnosť a lietanie:

 1. Naraz je možný let len dvoch modelov, po súhlase už lietajúceho modelára a to v protiľahlých sektoroch A-B alebo X-Y.
 2. Štarty a pristátia je možné uskutočňovať len zo vzletovej a pristávacej dráhy.
 3. Je zakázané lietať a prelietavať ponad stojánku modelov a parkovisko áut.
 4. Každé pristátie je modelár povinný nahlas a zrozumiteľne oznámiť všetkým prítomným.
 5. Je zakázané zdržiavať sa počas lietania na vzletovej a pristávacej dráhe viac, ako po dobu nevyhnutnú k štartu a pristátiu modelu.
 6. Počas lietania je zakázané na stojánke modelov skúšať a zabehávať letecké spaľovacie motory.

Užívanie letovej plochy:

 1. Po skončení návštevy letiska každý je povinný za sebou urobiť si poriadok, pozbierať smeti a zanechať letisko v letu schopnom stave.
 2. Letová aj parkovacia plocha je pravidelne udržiavaná. O kosenie sa starajú všetci lietajúci ČK podľa harmonogramu kosenia. Odstúpenie od kosenia je možné len za poplatok v prospech náhradníka.
 3. Je zakázané jazdiť autami po letiskovej ploche.

Ostatné:

 1. N sa môže stať ČK po roku užívania letiska ako N, ak to na výročnej schôdzi klubu schvália 2/3 členov klubu.
 2. Za samozrejmosť považujeme dodržiavanie bezpečnostných ustanovení FAI, ZMOS a zdravého rozumu.
 3. Za hrubé porušenie týchto pravidiel bude ČK, N aj H bude zakázaná letová prevádzka na letisku RC MK Lučenec.

 

Vypracoval: RC model klub Lučenec