Stránka RC model klub Lučenec ale aj modelárskej verejnosti okolo centra sveta – Lučenca. ;-)
Stránka RC model klub Lučenec ale aj modelárskej verejnosti okolo centra sveta – Lučenca. ;-)

Žijeme, zabúdame, spomíname…

Na veľkého človeka ktorý prežil svoj život v Lučenci a touto spomienkou si chceme pripomenúť jeho pamiatku a podeliť sa so spomienku na inteligentného, skromného človeka ktorým bol modelár, pán Gabriel KOVÁTS.

Miloval svoje rodné mesto,  miloval svojho lietajúceho koníčka s ktorým v dospelosti dosiahol veľké úspechy. Zviditeľňoval svojou športovou činnosťou Lučenec a Slovensko počas celého svojho života.

Letectvo a lietanie ho očarilo už v rannom detstve. Ako dieťa si lepil z papiera a stružlikoval z dreva lietadielka. V žiackom veku začal stavať už skutočne lietajúce motorové modely, tzv upútance s ktorými sa začal zúčastňoval rôznych stretnutí mladých modelárov. Tu sa naučil základom aerodynamiky a práce so spaľovacími modelárskymi motormi. Neskoršie začal stavať náročnejšie modely, ktoré si sám navrhol, nakreslil a postavil, dá sa povedať na „kolene“.

Postavenie jedného modelu si vyžadovalo nielen veľa vedomostí, trpezlivosti a kumštu, ale aj priestoru. Modelovaniu sa venoval celý svoj život. Neustále rozvíjal svoje schopnosti a zlaďoval ich s možnosťami, ktoré v tom čase mal a mohol vytvoriť. Naplánoval,  postavil a lietal s rôznymi tipmi modelov od voľných modelov, upútaných modelov až po rádiom riadenými motorovými modelmi, vetroňmi a vyskúšal aj riadenie vrtuľníkov. Tejto činnosti obetoval aj nemalé finančné prostriedky na získavanie stavebného materiálu a výbavy modelov ktoré v tom čase neboli bežne k dispozícii. Dokonca neváhal nadviazať kontakt s pánom Graupnerom, zakladateľom a majiteľom firmy Graupner ktorý bol tiež veľkým nadšencom a fanúšikom leteckého modelárstva a ktorý mu poskytol prvú riadiacu RC súpravu. Gabriel Kováts v 60-80 rokoch získal mnoho ocenení. Bol viacnásobným majstrom Slovenska a bol majstrom ČSSR. Dobré meno slovenského modelárstva prezentoval aj na rôznych medzinárodných súťažiach v Rakúsku, Čechách, Maďarsku a bývalej Juhoslávii.

Stal sa známym a uznávaným usporiadateľom modelárskych súťaží na letisku Boľkovce ktoré mali veľmi dobrú povesť medzi zúčastnenými modelármi vďaka čomu sa do Lučenca radi vracali. K nastoleniu skvelej priatelskej atmosféry mu vo veľkej miere pomáhala celá vlastná rodina.  

Vďaka dosahovaným športovým úspechom bol ako uznávaný odborník pozývaný ako rozhodca na súťaže rôznych modelárskych disciplín, napríklad European extreme flight championship ktorej sa zúčastnovali modelári nielen z Európy.

Gabriel Kováts pracoval na letisku Boľkovce od príchodu druhej leteckej dopravy az po jej uzavretie ako mechanik pre rádiové spojenie. Ako modelár sa prepracoval na post štátneho trénera akrobatického lietania rádiom riadených motorových modelov. Venoval sa modelárskej činnosti až do dôchodkového veku pokial mu to zdravotný stav dovolil. Celé desaťročia sa venoval práci s mládežou, kde v bývalom pionierskom dome – dnešnom CVČ vychoval množstvo technicky zdatných mladých ľudí z ktorých niektorí  sa cez modelárčinu neskôr venovali aj lietaniu na bezmotorových lietadlách-vetroňoch.

Okrem rôznych súťažných podujatí organizoval aj prázdninové modelárske tábory pre mládež. Koncom sedemdesiatiatich rokov bol iniciarorom vzniku  RC klubu Lučenec, ktorého bol aj predsedom.  Približne v polovici 90tich rokoch sa pomery na Bľkovskom letisku zmenili, priestor pre aktivity modelárov za omezil. Modelári boli nútení hľadat pre svoje aktivity nové priestory. Z vlastných zdrojov získali priestor ktorý je modelármi využívaný doposiaľ. Ním založený RC model klub Lučenec v tomto roku dovŕši 45 rokov svojej činnosti.  

Gabriel Kovats 30.9.1942 – 1.2.2020