Stránka RC model klub Lučenec ale aj modelárskej verejnosti okolo centra sveta – Lučenca. ;-)
Stránka RC model klub Lučenec ale aj modelárskej verejnosti okolo centra sveta – Lučenca. ;-)

Na návšteve u susedov

Kedze počasie nepraje a nedáva možnosť k polietaniu na letisku, rozhodli sme sa vycestovať

k našim susedom modelárom do Veľkého Krtíša. Miestny model-klub usporiadal

výstavku svojich  modelov. Čo sme mohli vidieť a obdivovať? Od jednoduchých balzových

hádzadiel ktoré v rámci práce s mládežou stavajú z najmladšími členmi klubu, deti s nimi

dosahujú časov okolo 30 sekund, cez rôzne modely z EPP a depronu až po modely klasickej

konštrukcie. Že sa z depronu dajú vyrobiť veľmi pekné modely dokazujú priložené obrázky.

Prácu s depronom a jeho spracovaním doviedli k dokonalosti.